Vítejte ve hře Tram-way - první strategické tramvajové hře na Blog.cz!

Srpen 2010

Nákup tramvají

18. srpna 2010 v 19:39

ČKD

Tatra T3 

Max. rychlost 65 km/h
Díky nadčasovému designu a kvalitní konstrukci se tento nový vůz stal synonymem slova tramvaj. T3 je totiž rekordman v počtu vyrobených kusů jednoho modelu tramvaje (přes 14 000 vyrobených vozů).

Celkem míst: 100
Hmotnost prázdného vozu: 16t

VŮZ MOHOU KUPOVAT:
Tester, Daniel, Kačí xD, Ivor Harke

Cena:

200 000 Kč


ČKD

Tatra T5B6

Max. rychlost: 65 km/h
Dva prototypy tramvaje T5B6 (zároveň také jediné dva vyrobené vozy tohoto typu) byly dokončeny roku 1976. Označeny byly evidenčními čísly výrobce 8009 a 8010.

Celkem míst: 122
Hmotnost prázdného vozu: 17 700 kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tatra T5B6 v Mostě-Velebudicích (2006)

Cena:

250 000 Kč


ČKD

Tatra T6A5

Max. rychlost 65 km/h
Pro Sovětský Svaz byl ve velké míře vyráběn model Tatra T6B5, který však nebyl pro tuzemská města vhodný. Protože však byla obnova vozového parku zastaralými tramvajemi T3 s nehospodárnou odporovou regulací krokem zpět, ČKD na přelomu 80. a 90. let vyvinulo pro česká a slovenská města nástupce legendární "té trojky" - typ T6A5.

Celkem míst: 115
Hmotnost prázdného vozu: 18 700 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tester

Cena:

300 000 Kč


ČKD

Tatra K2

Max. rychlost: 60 km/h
PCC nemohly nahradit několikavozové vlaky starých dvounápravových tramvají, přistoupil podnik ČKD na začátku 60. let 20. století k vývoji kapacitnější dvoučlánkové tramvaje odvozené z typu Tatra T3 která byla označena jako Tatra K1 a jejíž dva prototypy byly vyrobeny v roce 1964. Problémy ale nastaly u nespolehlivé elektrickopneumatické výzbroje. Proto v roce 1966 vznikly dva prototypové vozy s celoelektrickou výzbrojí, které byly označeny jako K2.

Celkem míst: 158
Hmotnost prázdného vozu: 21 900 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Tramvaj Tatra K2 v Brně

Cena:

350 000 Kč


ČKD

Tatra KT8D5

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra KT8D5 je typ tříčlánkové tramvaje, kterou vyráběl podnik ČKD Praha mezi lety 1986 a 1993 (prototypy již 1984). Jedná se o velkokapacitní tramvajové vozidlo, které je vhodné i pro provoz na rychlodráhách. Celkem bylo vyrobeno 199 kusů, většina z nich byla určena pro české a slovenské dopravní podniky. Mezi dopravními fanoušky se jim přezdívá "kachny" či "kačeny."

Celkem míst: 231
Hmotnost prázdného vozu: 38 000 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tramvaj Tatra KT8D5 v Praze

Cena:

450 000 Kč


ČKD

Tatra T3R.EV

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra T3R.EV je novostavba tramvaje nahrazující vozy Tatra T3, které jsou ve špatném technickém stavu.


Celkem míst: 110
Hmotnost prázdného vozu: 14 300 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

250 000 Kč


ČKD

Tatra T3R.PV

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra T3R.PV je novostavba tramvaje nahrazující vozy Tatra T3, které jsou ve špatném technickém stavu.

Celkem míst: 110
Hmotnost prázdného vozu: 16 000 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

250 000 Kč


ČKD

Tatra T3R.PLF

Max. rychlost: 65 km/h
Na rozdíl od tramvají Vario LF byla na vozy T3R.PLF namontována klasická čela vozů T3. Bylo to z toho důvodu, aby byla soupravou T3R.PLF + T3R.PV vytvořena vzhledově téměř shodná dvojice tramvají. Vozy T3R.PLF obdržely elektrickou výzbroj TV Progress a polopantograf (pražské vozy mají ovšem klasický pantograf). Stanoviště řidiče a rovněž i interiér jsou dle posledních modernizovaných tramvají T3. Jistým prvkem modernizace je i nízkopodlažní střední část vozu.

Celkem míst: 127
Hmotnost prázdného vozu: 20 500 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tramvaj Tatra T3R.PLF v Praze

Cena:

400 000 Kč


ČKD

Tatra KT8D5N

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra KT8D5N je inovovaná verze tramvaje Tatra KT8D5 se středním nízkopodlažním článkem. Vozy KT8D5N byly vyráběny v letech 1998 a 1999 firmou ČKD Dopravní systémy v Praze. Celkem bylo vyrobeno sedm kusů, všechny z nich byly dodány do Brna.

Celkem míst: 226
Hmotnost prázdného vozu: 38 000 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tramvaj Tatra KT8D5N v Brně

Cena:

500 000 Kč


Pars Nova

Tatra K3R-N

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra K3R-N je česká tříčlánková částečně nízkopodlažní tramvaj. Vznikla modernizací (včetně doplnění středního článku) tramvaje Tatra K2 ve firmě Pars Nova pro Dopravní podnik města Brna. Tímto způsobem byly v letech 2002 až 2004 modernizovány dva vozy, další dvě tramvaje typu K3R-N byly vyrobeny zcela nově v roce 2006.

Celkem míst: 196
Hmotnost prázdného vozu: 36 200 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tramvaj Tatra K3R-N v Brně

Cena:

500 000 Kč


ČKD

Tatra K3R-NT

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra K3R-NT je model tříčlánkové, částečně nízkopodlažní tramvaje, který vznikl modernizací československých tramvají Tatra T3 pro Plzeňské městské dopravní podniky. V letech 2005 a 2006 byly modernizovány čtyři vozy K3R-NT, jejichž ideovými předchůdci jsou brněnské tramvaje Tatra K3R-N

Celkem míst:194
Hmotnost prázdného vozu: 36 000 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tramvaj Tatra K3R-NT v Plzni

Cena:

450 000 Kč


ČKD

Tatra KT8D5R.N2

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra KT8D5R.N2 je model tříčlánkového tramvajového vozu, který vznikl modernizací československé tramvaje Tatra KT8D5. Rekonstrukce, které spočívají především v dosazení nového středního částečně nízkopodlažního článku, probíhají od roku 2002. Takto modernizované vozy jezdí v Brně a Košicích.

Celkem míst: 227
Hmotnost prázdného vozu: 38 500 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

500 000 Kč


ČKD

Tatra T3R

Max. rychlost: 60 km/h
Tatra T3R je model české tramvaje z poloviny 90. let 20. století. De facto se jedná o klasickou tramvaj Tatra T3 s novým designem, upraveným interiérem a novou elektrickou částí. Výroba probíhala ve firmě  ČKD Tatra na přelomu let 1996 a 1997, celkem bylo vyrobeno 10 vozů. Existovaly i pokusy modernizovat starší tramvaje T3 na typ T3R, takto vznikl jeden (prototypový) vůz v roce 1995, druhý o tři roky později. 11 tramvají T3R je v provozu v Brně, dvanáctý vůz tohoto typu jezdil v Praze.

Celkem míst: 108
Hmotnost prázdného vozu: 17 300 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Souprava tramvají Tatra T3R v Brně

Cena:

300 000 Kč


ČKD

Tatra T3RF

Max. rychlost: 60 km/h
Tatra T3RF je model české tramvaje od firmy ČKD Dopravní systémy. Vozy tohoto typu byly vyráběny mezi lety 1997 a 1999 pro ruské zákazníky, dva vozy z celkových osmi nakonec skončily i v Brně. Tramvaj T3RF je odvozena z modelu Tatra T3R vyráběném v polovině 90. let 20. století.

Celkem míst: 108
Hmotnost prázdného vozu: 17 300 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Souprava vozů Tatra T3RF v Brně

Cena:

320 000 Kč


ČKD

Tatra T3R.P

Max. rychlost: 65 km/h
Tatra T3R.P je typ tramvaje, který vznikl modernizací československé tramvaje Tatra T3.


Celkem míst: 110
Hmotnost prázdného vozu: 16 250 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

300 000 Kč


ČKD

Tatra RT6N1

Max. rychlost: 80 km/h
Tatra RT6N1 je tříčlánková jednosměrná, částečně nízkopodlažní tramvaj, kterou vyráběla v polovině 90. letech 20. století firma ČKD Tatra (později ČKD Dopravní systémy), pět nezkompletovaných vozů bylo dokončeno v polském podniku H. Cegielski - Poznan (HCP). Tramvaje se vyznačovaly značnou poruchovostí, v Česku neměly až do konce roku 2008 povolení Drážního úřadu k pravidelnému provozu s cestujícími. Celkem bylo vyrobeno 19 tramvají RT6N1, z nichž prototyp zůstal v majetku výrobce, čtyři vozy byly dodány do Prahy (od roku 1999 všechny odstaveny a v roce 2009 odprodány), čtyři do Brna (v provozu dva vozy, dva odstaveny) a 10 do Poznaně (běžně v provozu).

Celkem míst: 215
Hmotnost prázdného vozu: 32 850 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Tramvaj Tatra RT6N1 v Brně

Cena:

500 000 Kč


Pragoimex, Krnovské opravny a strojírny

Vario LF

Max. rychlost: 65 km/h
Vario LF (používají se též označení Tatra T3R.EVN nebo Tatra T3RN.EV) je novostavba částečně nízkopodlažní tramvaje vycházející z typu Tatra T3.

Celkem míst: 116
Hmotnost prázdného vozu: ??? Kg

Z MOHOU KUPOVAT:
Vario LFR.E v Brně

Cena:

400 000 Kč


Škoda

Škoda 03T

Max. rychlost: 70 km/h
Škoda 03T, známá spíše pod názvem Škoda Astra, Škoda Anitra (v Brně) nebo dříve také Škoda-Inekon LTM 10.08, je česká tříčlánková nízkopodlažní tramvaj. Svoji premiéru měla roku 1998, prototypy se objevily již na přelomu let 1997 a 1998.


Celkem míst: 155
Hmotnost prázdného vozu: 24 200 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

450 000 Kč


INEKON Trams a.s.

Inekon 01 Trio

Max. rychlost: 70 km/h
Inekon 01 Trio je česká tříčlánková nízkopodlažní tramvaj. Vozy Trio koncepčně vycházejí z tramvají Škoda 03T. Ta byla totiž vyvinuta společným úsilím firem Škoda a Inekon. Po rozporech začala tyto tramvaje vyráběla sama plzeňská "škodovka". Inekon po několika letech projekt vozu přepracoval (především designově) a začal tramvaje vyrábět společně s DPO.

Celkem míst: 140
Hmotnost prázdného vozu: 26 000 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

425 000 Kč


Škoda

Škoda 14T

Max. rychlost: 60 km/h
Škoda 14T je částečně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj vyráběná plzeňskou společností Škoda Transportation a od roku 2006 provozovaná v Praze


Celkem míst: 279
Hmotnost prázdného vozu: 38 300 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

650 000 Kč


Škoda

Škoda 15T

Max. rychlost: 80-100 km/h
Škoda 15T (obchodní název ForCity) je tramvaj vyvinutá plzeňskou společností Škoda Transportation pro DPP v letech 2005-2008

Celkem míst: 300
Hmotnost prázdného vozu: 42 000 Kg

Z MOHOU KUPOVAT:

Cena:

800 000 Kč


Pokud chceš koupit nějaký vuz, napiš příkaz:


!!! VŽDY PEČLIVĚ ČTI SEZNAM HRÁČŮ, KTEŘÍ KONKRÉTNÍ VŮZ MOHOU KOUPIT !!!
1. tvé jméno ve hře
2. tvé heslo
3. model vozu (pokud jich chceš koupit víc, odděluj jednotlivé vozy čárkami)
Do tvého depa přibydou do jednoho dne zakoupené vozy. Pokud si budeš chtít koupit vůz který nemůžes kupovat, vyběhne ti zde hláska: TVE JMENO VE HRE - MODEL XXX NELZE KOUPIT - DUVOD (důvodem může být nedostatek peněz nebo nedostatečný level)

O hře

18. srpna 2010 v 9:24
Tram-way je strategická hra převedená do systému na Blog.cz.
V tram-way máš za úkol vybudovat si své město, dobře hospodařit s penězmi a vytvořit důmyslnou tramvajovou infrastrukturu. Můžeš si vytvářet své vlastní linky, nakupovat tramvaje, stavět rozmanitá stavení...
Jen prosím ber ohled na to, že hra je teprve v záběhu a něco nemusí fungovat ještě tak, jak by mělo. Jinak příjemné hraní a díky :)

Kontakt

18. srpna 2010 v 9:15
Veškeré dotazy ohledně hry piš na info-tramway@email.cz.
Pokud ve hře najdeš chybu, budu rád když mi dáš vědět na tentýž e-mail: info-tramway@email.cz.
Díky :)